Over ons

Achtergrond en organisatie

Wij zijn ontstaan uit een experimenteel bewonersinitiatief op het braakliggend terrein aan de Laan op Zuid in het ontwikkelingsgebied ‘Parkstad’.

In 2014 is een tijdelijke kruidentuin aangelegd, samen met buurtbewoners. Eind 2018 is onze tuin verhuisd naar haar vaste locatie aan de Rosestraat. 

Groene stadsontwikkeling - theeproces

Sociale onderneming

Steden worden groener wanneer stadsgenoten niet alleen meer plezier beleven aan groen, maar ook meer inzicht in natuurlijke groeiprocessen en meer groene vaardigheden ontwikkelen om zelf te kunnen bijdragen aan deze groene, levendige stad.

In onze stadstuinen geven we de ruimte om alle beschikbare talenten te benutten. Er wordt samengewerkt aan een gedeeld resultaat en ideaal. Stadsgenoten creëren kansen voor en dragen bij aan het welzijn van andere stadsgenoten.

Wij willen verder groeien als impact-gedreven onderneming. Vanuit de inspiratietuinen op Zuid investeren we in de ontwikkeling van eetbare stadsnatuur en groentalent. Zo werken wij aan groene stadsontwikkeling.

kruidenthee rotterdamse munt
heerlijkheden rotterdamse munt

We werken in opdracht aan

  1. Uitvoering van lesprogramma’s, natuur- en smaakbeleving;
  2. Groene stadsontwikkeling: ontwikkelen, ontwerpen en realiseren en verzorgen van stedelijk groen en pluktuinen in opdracht van bedrijven en stedelijke organisaties;
  3. Organisatie en catering van bedrijfsevents en teamdagen;
  4. Sociaal-maatschappelijke diensten zoals arbeidsmatige dagbesteding en leer-werktrajecten of werkfittrajecten.

Partners, fondsen en sponsoren zijn welkom!

  1. Groene stadsontwikkeling is niet alleen een taak van gemeenten of provincies. We kunnen allemaal bijdragen in de vorm van donaties.
  2. Vrije natuur- en smaakbelevingsactiviteiten en een culturele programmering kunnen worden uitgevoerd met bijdragen uit fondsen en subsidies.

Organisatie

Stichting Rotterdamse Munt werkt als een projectorganisatie met een compact kernteam, een aantal zelfstandig werkende professionals en een bestuur. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering is gedelegeerd aan onze directeur en initiator Ingrid Ackermans.

Het onbezoldigde bestuur van de stichting ondersteunt de directie met kennis, strategisch inzicht, door te sturen op resultaatafspraken en door toezicht te houden op de uitvoering en de financiën. Het bestuur neemt besluiten met een meerderheid van stemmen.

Onze bestuursleden:
Voorzitter Nina Brugman
Penningmeester Nelis Albers
Bestuurslid Henk van Straten

[Jaarrekening 2021]

[Jaarverslag 2019 ‘Geworteld!’]

[Beleidsplan ‘Vaste grond voor groentalent’]

terrastival rotterdamse munt
gele bloemen rotterdamse munt

Eenmalige donatie