Over ons

Achtergrond en organisatie

Wij zijn ontstaan uit een experimenteel bewonersinitiatief op het braakliggend terrein aan de Laan op Zuid in het ontwikkelingsgebied ‘Parkstad’.

In 2014 is een tijdelijke kruidentuin aangelegd, samen met buurtbewoners. Eind 2018 is onze tuin verhuisd naar haar vaste locatie aan de Rosestraat. Sinds 2022 werken we samen met Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam.

Groene stadsontwikkeling - theeproces

Sociale stadstuin

Steden worden groener wanneer stadsgenoten niet alleen meer plezier beleven aan groen, maar ook meer inzicht in natuurlijke groeiprocessen en meer groene vaardigheden ontwikkelen om zelf te kunnen bijdragen aan deze groene, levendige stad.

In onze stadstuin geven we de ruimte om alle beschikbare talenten te benutten. Er wordt samengewerkt aan een gedeeld resultaat en ideaal. Stadsgenoten creëren kansen voor en dragen bij aan het welzijn van andere stadsgenoten.

Wij willen verder groeien als groene en gezonde welzijnsorganisatie. Vanuit de inspiratietuinen op Zuid investeren we in de ontwikkeling van eetbare stadsnatuur en groentalent. Zo werken wij aan sociale en groene stadsontwikkeling.

kruidenthee rotterdamse munt
heerlijkheden rotterdamse munt

We zijn:

 1. Tuin van de Wijk voor groen vrijwilligerswerk en groene wijk- en welzijnsactiviteiten;
 2. Academie van de Wijk voor natuur- en milieueducatie, ecosociaal werk en  het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden;
 3. Werkplaats van Wijk met een LeerPraktijkCentrum, dagbestedingswerk en leerwerktrajecten;
 4.  Onderneming van de Wijk met sociaalondernemende initiatieven  die bijdragen aan een groene, gezonde en kansrijke wijk.

Partners, fondsen en sponsoren zijn welkom!

 1. Groene stadsontwikkeling is niet alleen een taak van gemeenten of provincies. We kunnen allemaal bijdragen in de vorm van donaties.
 2. Vrije natuur- en smaakbelevingsactiviteiten en een culturele programmering kunnen worden uitgevoerd met bijdragen uit fondsen en subsidies.

Organisatie

Stichting Rotterdamse Munt is een algemeen nut beogende instelling.

Rotterdamse Munt
Rosestraat 200
3071 AH Rotterdam

KvK: 56602812
BTW: NL852209174B01
Bank: NL88TRIO0197603750

Bestuur en directie

 • Directeur: Erik Sterk (0,5 dag per week)
 • Zakelijk coördinator: Anniek van den Berg (1 dag p.w.)
 • Inhoudelijk coördinator: Tineke van der Burg (2 dagen p.w.)
 • Bestuur: Mark van de Velde (vz), Johan Janssens en
  Anne Marie van de Wiel

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het personeel ontvangt een beloning gekoppeld aan de CAO Welzijn. De beloning van de directeur is ruim onder het bezoldigingsmaximum van de WNT.

terrastival rotterdamse munt
gele bloemen rotterdamse munt

Voor klachten

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht, conform onze klachtenprocedure aan ons voorleggen. Klachten kunt u melden via klachten@pluspuntrotterdam.info o.v.v. klachtmelding.

Klachtenreglement

Omdat wij een kleine organisatie zijn, trekken wij in het behandelen van klachten op met Stichting Pluspunt Rotterdam. Het klachtenreglement is hier te vinden.

Vertrouwenspersoon

De leidinggevende moet een melding over ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over deze problemen te praten. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen. De externe vertrouwenspersoon voor Pluspunt is: Vera Tock, vera@pluspuntrotterdam.info.

Eenmalige donatie