Missie en visie

Over Rotterdamse Munt

Wij zijn Rotterdamse Munt. Aan de Rosestraat hebben we in de afgelopen jaren een reeks van vier stadstuinen gemaakt. Met vier landschapsontwerpen, waarin op verschillende manieren voedsel groeit. Het komende jaar zal daar nog één ontwerp aan toegevoegd worden.

Groen

We hebben de pionierstuin waar vooral eenjarige groenten en bloemen met hun explosieve groei en uitbundige bloei zorgen voor veel verschillende oogst en een dynamische sfeer. De pioniers zorgen voor humus en een groeizame basis. Er is een kruidentuin die bestaat uit vaste planten uit verschillende windstreken. Er is in alle seizoenen oogst. Er zijn eetbare bloemen en kruiden uit de zone rond de Middellandse zee, uit Aziatische streken en uit de tropen. In de kruidentuin zijn verschillende microklimaten waarin deze planten goed gedijen. De wandeling leidt vervolgens door de struweeltuin, een natuurlijk, romantische tuin met magnolia’s die het voorjaar aankondigen. En met noten en kleine fruitbomen die een mooie overgang gaan vormen naar uiteindelijk de bostuin. De bostuin zullen we het komende jaar ontwikkelen tot een combinatie van voedselbos en huis-, tuin- en keukenmarkt.

Groener

Het komende jaar gaan we onze stadstuin uitbreiden. Ons voedselbos zal worden opgebouwd uit eetbare planten, bomen en struiken en is gericht op duurzame voedselproductie. Onze huis-, tuin- en keukenmarkt zal worden gesitueerd aan de flanken van het voedselbos. Die markt wordt een duurzame ruil-, deel- en geefmarkt worden van voedsel, spullen en alledaagse diensten voor alledaagse zorgen. Het ontwikkelen van het duurzame voedselbos en de duurzame markt organiseren wij als een activiteit voor Rotterdammers met een zorgvraag (gericht op de ontwikkeling van levensvaardigheden) en een afstand tot de arbeidsmarkt (gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden). Door een gezamenlijke investering ‘een voedselbos voor morgen’ en ‘een markt voor vandaag’, hopen wij een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van de wijk.

Vergroening

Rotterdamse Munt is één van de weinige groene plekken in de wijk Feijenoord. Waar mogelijk zullen we nieuwe groeninitiatieven in de wijk ondersteunen, om een bijdrage te leveren aan een groene, gezonde én duurzame wijk. Een voorbeeld daarvan is onze actief deelname aan de Groene Golf op Zuid. Stadsnatuur in het stenige Feijenoord biedt legio voorbeelden voor ontmoeting, ondersteuning, ontwikkeling en vergroening. Het zijn veranderingen die nodig zijn om steden te laten groeien naar levendige, gezonde en inclusieve woon- en werkplekken voor iedereen. Aan de slag!

Missie

Wij maken groen voor de stad, samen met stadsgenoten. We inspireren, laten talent groeien en we vergroten het plezier om te werken aan een levendige, groene en gezonde stad.

Visie

Rotterdamse Munt werkt aan een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze uitgangspunten vertaalt Rotterdamse Munt in plekken, programma’s en projecten gericht op ontmoeting, ondersteuning, ontwikkeling en vergroeningsprogramma’s.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het realiseren van publieke ruimte waarmee wordt bijgedragen aan een vitale stad via het bevorderen van eigenaarschap in het publieke domein, het versterken van samenhang en stedelijke diversiteit in de breedste zin, in termen van biodiversiteit, ruimtelijke, sociale, culturele en economische diversiteit.

We proberen onze doelstelling te verwezenlijken door: Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin fysieke, sociale en economische ruimte wordt geïntegreerd tot een multifunctionele publieke ruimte. Rotterdamse Munt werkt als aanjager, als initiator of in opdracht van betrokken burgers en/of andere stedelijke partijen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Eenmalige donatie