Ontdek, pluk en proef onze stadstuinen

Samen met stadsgenoten steken we de handen uit de mouwen en maken we boeiende stadstuinen waar jonge stadsgenoten de magie van planten ontdekken. Waar organisaties groeizame teamdagen organiseren. En waar stadsbewoners inspiratie ophalen voor hun eigen pluktuin en tegelijkertijd genieten van rust en levendigheid, middenin de stad.

Wij maken groen voor de stad

Groen zorgt voor een levendige en gezonde stad. Groen buffert regenwater en filtert de lucht die we inademen. Het werkt verkoelend in de zomer en biedt beschutting in de winter. Groen werkt positief voor onze gezondheid, het stimuleert creativiteit en samenwerking, vergroot ons geluksgevoel én zorgt ook voor superverse en smaakvolle oogst.

Missie

Wij maken groen voor de stad, samen met stadsgenoten. We inspireren, laten talent groeien en we vergroten het plezier om te werken aan een levendige, groene en gezonde stad.

Wij werken in opdracht en nemen initiatief. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van eetbare stadsnatuur en groene talentontwikkeling, voor jong en oud(er).

Geschiedenis

Wij zijn ontstaan uit een experimenteel bewonersinitiatief op het braakliggend terrein aan de Laan op Zuid, in het ontwikkelingsgebied ‘Parkstad’.

In 2014 is een tijdelijke kruidentuin aangelegd, samen met buurtbewoners. Eind 2018 is onze tuin verhuisd naar haar vaste locatie aan de Rosestraat. Bovenop de spoortunnel groeien vier educatieve, inspiratietuinen.

Strategie

Steden worden groener wanneer stadsgenoten niet alleen meer plezier beleven aan groen, maar ook meer inzicht in natuurlijke groeiprocessen en meer groene vaardigheden ontwikkelen om zelf te kunnen bijdragen aan deze groene, levendige stad.
In onze stadstuinen creëren we gelegenheid waarin alle beschikbare talent wordt benut. Er wordt samengewerkt aan een gedeeld resultaat, gedeelde idealen. Stadsgenoten kunnen kansen creëren voor en bijdragen aan het welzijn van andere stadsgenoten.

Social enterprise

Wij willen verder groeien als impact-gedreven onderneming. Vanuit de inspiratietuinen op Zuid werken wij aan en investeren we in de ontwikkeling van eetbare stadsnatuur en groentalent.

Achtergrond

“Steden hebben de mogelijkheid om kansen te bieden voor iedereen, alleen omdat en alleen wanneer deze steden gemaakt zijn door iedereen”, aldus Jane Jacobs, stadssocioloog uit New York. Zij staat bekend om haar pleidooi voor creatieve steden waar veel ruimte is voor dynamiek en initiatief van stadsgenoten; zij pleit voor inclusieve stadsontwikkeling.

Wij zagen dat er in de stad veel behoefte is aan productieve, groene ruimte. Er zijn stadsgenoten die groene, levendige openbare tuinen, dicht bij huis zeer waarderen. Er zijn stadsgenoten met groene vingers en veel energie die graag actief meewerken aan het creëren van zo’n groene oase. Er is een groeiende behoefte aan lokaal en biologisch geteelde kruiden en er is veel nieuwsgierigheid naar natuurlijke teeltmethoden en smaken. Tegelijk zijn er stadsgenoten die hun groentalent graag (verder) ontwikkelen. Dit zijn een aantal behoeften die wij samen hebben gebracht in de stadstuinen van Rotterdamse Munt. Stadstuinen waar planten en stadsgenoten groeien!

We werken in opdracht aan:

  1. Uitvoering van lesprogramma’s, natuur- en smaakbeleving;
  2. Groene stadsontwikkeling: ontwikkelen, ontwerpen en realiseren en verzorgen van stedelijk groen en pluktuinen in opdracht van bedrijven en stedelijke organisaties;
  3. Organisatie en catering van bedrijfsevents en teamdagen;
  4. Sociaal-maatschappelijke diensten zoals arbeidsmatige dagbesteding en leer-werktrajecten of werkfittrajecten.

We initiëren projecten waarvoor we nieuwe partners, fondsen en sponsoren verwelkomen!

  1. Groene stadsontwikkeling is niet alleen een taak van gemeenten of provincies. We kunnen allemaal bijdragen in de vorm van donaties.
  2. Vrije natuur- en smaakbelevingsactiviteiten en een culturele programmering kunnen worden uitgevoerd met bijdragen uit fondsen en subsidies.

Organisatie

Stichting Rotterdamse Munt werkt als een projectorganisatie met een compact kernteam, een aantal zelfstandig werkende professionals en een bestuur.
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering is gedelegeerd aan onze directeur/ initiator Ingrid Ackermans

Het onbezoldigde bestuur van de stichting ondersteunt de directie met kennis, strategisch inzicht, door te sturen op resultaatafspraken en door toezicht te houden op de uitvoering en de financiën. Het bestuur neemt besluiten met een meerderheid van stemmen.

Onze bestuursleden:
Voorzitter Nina Brugman
Penningmeester Nelis Albers
Bestuurslid Henk van Straten

Eenmalige donatie voor stadsnatuur

Notitie