Privacyverklaring Rotterdamse Munt

Rotterdamse Munt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ingrid Ackermans is de Functionaris Gegevensbescherming van Rotterdamse Munt. Zij is te bereiken via info@rotterdamsemunt.nl.

Contactgegevens:
Naam: I. Ackermans

Adres: Rosestraat 200, 3071 AH Rotterdam

Rotterdamse Munt: KvK  56602812

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rotterdamse Munt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats (bij word-vriend)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website via statistieken
 • Internetbrowser en apparaat type

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rotterdamsemunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Rotterdamse Munt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   – Het afhandelen van uw betaling

   – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

   – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

      en uw informatieverzoek te kunnen beantwoorden.                                                             

   – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

   – Rotterdamse Munt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens     die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   Geautomatiseerde besluitvorming

   Rotterdamse Munt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rotterdamse Munt) tussen zit. Rotterdamse Munt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

   • PC met wachtwoordbeveiliging en adresboek, emailprogramma;
   • nieuwsbriefprogramma Mailchimp met verwerkersovereenkomst.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Rotterdamse Munt bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   • Personalia > Bewaartermijn: zolang nodig > Reden: voor klantcontact
   • statistieken > Bewaartermijn: max. 2 jaar > Reden: inzicht in werking websites

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Rotterdamse Munt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Cookies

   Rotterdamse Munt gebruikt alleen functionele cookies, bijvoorbeeld voor de webshop en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
   Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies zijn voor het bijhouden van statistieken.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotterdamse Munt en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamsemunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rotterdamse Munt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Rotterdamse Munt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jongbelegentheater.nl. Rotterdamse Munt heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

   – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

   – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding SSL. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

   Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2022

   Eenmalige donatie